Sum 41 > Texty > The Jester

The Jester (Šašek)

 

A jester of sorts you stand holding your courts
Over minions on Capitol Hill
In a bath full of blood I'm alone standing still
Under God you can fire at will

When the devil's angels come
To take your life and lead you
To the flames beneath
Your headstone reads now
Here lies the dead who was
Hung by his head beneath us
They're laying in their graves
Damnation free for all

A prodigal son can't undo what he's done
A figurehead of capitol crime
With a light shining down
As you fall to your knees
To repent would be nothing but lies

When the devil's angels come
To take your life and lead you
To the flames beneath
Your headstone reads now
Here lies the dead who was
Hung by his head beneath us
They're laying in their graves
Damnation free for all

La la la la la la la la la la la .....

Deadbeat six feet dead underground
An eye for an eye only leaves us all blind
Going once twice there goes your life

When the devil's angels come
To take your life and lead you
To the flames beneath
Your headstone reads now
Here lies the dead who was
Hung by his head beneath us
They're laying in their graves
Damnation free for all

Šašek, dalo by se říct, stojíš a konáš svůj soud
Nad posluhovači u Capitol Hill
Ve vaně plné krve jsem osamocen a nehybný
Před Bohem můžeš střílet

Až přijdou ďábelští andělé
Vzít si tvůj život a povedou tě
Do plamenů tam vespod
Na náhrobním kámeni teď stojí
Zde leží ten mrtvý, který
Visel za hlavu tam pod námi
Leží ve svých hrobech
Zatracení pro všechny

Marnotratný syn nemůže odčinit, co napáchal
Loutka Kapitolu a jeho zločinu
V uhasínajícím světle
Jak padáš na kolena
Pokání by byly jen lži

Až přijdou ďábelští andělé
Vzít si tvůj život a povedou tě
Do plamenů tam vespod
Na náhrobním kámeni teď stojí
Zde leží ten mrtvý, který
Visel za hlavu tam pod námi
Leží ve svých hrobech
Zatracení pro všechny

La la la la la la la la la la la .....

Tlumených šest kroků mrtvého v podzemí
Oko za oko, opouští nás všechna slepota
Jdoucí jednou, dvakrát, ten tam je tvůj život

Až přijdou ďábelští andělé
Vzít si tvůj život a povedou tě
Do plamenů tam vespod
Na náhrobním kámeni teď stojí
Zde leží ten mrtvý, který
Visel za hlavu tam pod námi
Leží ve svých hrobech
Zatracení pro všechny