Sum 41 > Texty > Skumfuk

Skumfuk

 

Take the pictures off the wall
Erase the thoughts forget them all
The choice is yours to save yourself
Or in the hands of someone else

Broken thoughts and alibis
Conscious disappears in time
A voice is all that I can show
That all that I have is a soul

Like a setup to fail
You're a dead beat on parade
With a foot in the gutter
And the other in the grave
You've cursed your silver spoon so black
So die

What can I say
Guess its obvious you would end up this way
When you live amongst the dead
The best of luck
As the one and only resident skumfuk
A victim or just a tragedy?

I hear you talk
But I don't hear you speak
You don't make sense
Your mind is incomplete

I can't believe all the things that you say
You just can't get enough
We'll all be waiting
In just for the day
Guess your time is up

What can I say
Guess it's obvious you would end up this way
When you live amongst the dead
The best of luck
As the one and only resident skumfuk
A victim or just a tragedy?

All that I need
Is time for me to breathe
Dream little dreams
That only I believe
Now that I see
Beyond the light
I know I'll be
I'll be alright

Sundej ze zdi všechny fotky
Vymaž vzpomínky a vše zapomeň
Je to na tobě, zachraň se sám
Nebo to svěř do rukou někoho jiného

Zchátralé myšlenky a alibi
Vědomí časem vyhasne
Hlas je to jediné, co mohu dát
To jediné, co mi zbylo, je má duše

Jak odsouzený k selhání
Jsi značně přetažený
S jednou nohou ve stoce
A druhou v hrobě
Dost zle jsi zatratil svůj skvělý život
Tak zemři

Co můžu říct
Je to jasné, že bys ukončil tuhle cestu
Když žiješ mezi mrtvými
Největší šťastlivec
Jako jediný kdo žije mezi tou spodinou
Oběť nebo jen pouhá tragédie?

Slyším tě mluvit
Ale neslyším co říkáš
Nedává to smysl
Tvá mysl je jen poloviční

Nemohu uvěřit tomu všemu co říkáš
Prostě nemáš dost
Všichni budeme čekat
Jen na ten den
Až ti čas vyprší

Co můžu říct
Je to jasné, že bys ukončil tuhle cestu
Když žiješ mezi mrtvými
Největší šťastlivec
Jako jediný kdo žije mezi tou spodinou
Oběť nebo jen pouhá tragédie?

Vše co potřebuji
je abych mohl svoboně dýchat
Sním malé sny
Že pouze já věřím
A teď vidím
Za to světlo
A vím, že budu
Že budu v pořádku