Sum 41 > Texty > Pieces

Pieces (Střípky)

 

I tried to be perfect
But nothing was worth it
I don't believe it makes me real
I thought it'd be easy
But no one believes me
I meant all the things I said

If you believe it's in my soul
I'd say all the words that I know
Just to see if it would show
That I'm trying to let you know
That I'm better off on my own

This place is so empty
My thoughts are so tempting
I don't know how it got so bad
Sometimes it's so crazy
That nothing can save me
But it's the only thing that I have

If you believe it's in my soul
I'd say all the words that I know
Just to see if it would show
That I'm trying to let you know
That I'm better off on my own

On my own

I tried to be perfect
It just wasn't worth it
Nothing could ever be so wrong
It's hard to believe me
It never gets easy
I guess I knew that all along

If you believe it's in my soul
I'd say all the words that I know
Just to see if it would show
That I'm trying to let you know
That I'm better off on my own

Snažil jsem se být dokonalý
Ale nemělo to žádný význam
Nevěřím, že bych byl sám sebou
Myslel jsem, že by to mohlo být snadné
Jenže nikdo mi nevěří
žŽ jsem to všechno myslel vážně

Kdybys uvěřila, že je to v mé duši
Použil bych všechna slova která znám
Stačí aby se ukázalo
Že se ti snažím dát najevo
Že samotnému je mi líp

To místo je tak prázdné
Mé myšlenky tak lákavé
Nevím jak se všechno tak zvrtlo
Někdy je to tak šílené
Že mám pocit, že už mě nic nezachrání
Ale je to to jediné, co mám

Kdybys uvěřila, že je to v mé duši
Použil bych všechna slova která znám
Stačí aby se ukázalo
Že se ti snažím dát najevo
Že samotnému je mi líp

Samotnému

Snažil jsem se být dokonalý
Ale prostě to nemělo význam
Horší už to snad být nemůže
Je těžké mi uvěřit
A jednodušší už to nikdy nebude
Myslím, že jsem to celou tu dobu věděl

Kdybys uvěřila, že je to v mé duši
Použil bych všechna slova která znám
Stačí aby se ukázalo
Že se ti snažím dát najevo
Že samotnému je mi líp