Sum 41 > Texty > Pain For Pleasure

Pain For Pleasure (Bolest pro potěšení)

 

The seas have parted
The endings started
The sky has turned to black
A killing spree through eternity
The devil stabs you in the back
It's midnight now you must escape somehow
Torture is his leisure
Don't try to hide he'll make you subside
As he exchanges pain for pleasure

[chorus]
Pain for pleasure, he's the hunter you're the game
Pain for pleasure, Satan is his name!
Look Out!

Moře se rozestoupilo
Započaly konce
Obloha zčernala
Smrtící řádění až na věky
Ďábel tě bodá do zad
Je právě půlnoc a ty musíš nějak uniknout
Trýzeň je jeho zábavou
Nepokoušej se schovat, on tě utiší
Až změní bolest v potěšení

[chorus]
Bolest pro potěšení, on je lovcem a ty jeho lovnou zvěří
Bolest pro potěšení, jeho jméno je Satan!
Dej pozor!