Sum 41 > Texty > March Of The Dogs

March Of The Dogs (Pochod psů)

 

Ladies and gentlemen of the underclass
The president of the United States of America is Dead!

I don't believe in the politics
Of chosen fools and hypocrites
Who walk a line that's tread so fine
Is it death or glory you have in mind

And here we go again it's mass delusion
And no one knows who leads the revolution now
As tension grows the way to a conclusion
It's too late there's no time
(It's too late there's no time)
All for none, none for one, two, three, four

March of the dogs to a beat disillusion
Sworn under God breeding panic and confusion
The white flag is down send in the clowns
The carnival of sins is now about to begin

It may be I'm a pessimist
I'd say we need an exorcist
The root of all evil's standing tall
Under God and above us all

And here we go again in desperation
And all we know is confusion and frustration now
As tension grows no vision of salvation
It's too late there's no time
(It's too late there's no time)
All for none, none for one, two, three, four

March of the dogs to a beat disillusion
Sworn under God breeding panic and confusion
The white flag is down send in the clowns
The carnival of sins is now about to begin

Hey! Hey! Hey! Hey!
And one, two, three, four

And now the president's dead
Because they blew off his head
No more neck to be red
Guess to heaven he fled
Was it something he said
Or because of who's in his bed
By whom will we be led
From whose hand will we be fed
All the lies by the lying liars who said
We'll be fine
It's OK
Hey look mom no head!

la la la la la la la

[background:]
(It's the carnival of sins)
(And a one two three go)
(It's alright I said go)
(One two three I say go)
(It's OK, it's alright)

Dámy a pánové z nižších vrstev
Prezident Spojených Státu Amerických je mrtev!

Nedůvěřuji politice
Určované hlupáky a pokrytci
Kteří drží hubu a krok, jen aby mohli být v pohodě
Je to smrt nebo sláva co máš v hlavě

Tak pojďme proti té jejich hromadě lží
Nikdo neví kdo vede onu revoluci
Roste napětí cestou ke konečnému rozhodnutí
Je pozdě, není čas!
(Je pozdě, není čas)
Každý za sebe, nikdo za nikoho, dva, tři, čtyři...

Pochod psů k zahnání zklamání
Stvrzeno před bohem, šíření paniky a zmatku
Bílá vlajka je dole, zaslána klaunům
Karneval hříchů právě začíná

Může to být tím, že jsem pesimista
Řekl bych, že potřebujeme vymítače
Zakořeněné zlo se tu stále drží
Před bohem a nad námi všemi

Tak pojďme, zas upadáme v zoufalství
Vše co známe, je zmatek a zklamání
Roste napětí, není už vidina spásy
Je pozdě, není čas
(Je pozdě, není čas)
Každý za sebe, nikdo za nikoho, dva, tři, čtyři...

Pochod psů k zahnání zklamání
Stvrzeno před bohem, šíření paniky a zmatku
Bílá vlajka je dole, zaslána klaunům
Karneval hříchů právě začíná

Hey! Hey !Hey! Hey!
A raz, dva, tři, čtyři

A prezident je teď mrtev
Protože mu utrhli hlavu
Už není krku, co by zrudnul
Asi do nebe uprchl
To bylo to, co říkal
Díky tomu, kdo je teď v jeho loži
Kým teď budeme vedeni
Čí rukou teď budeme krmeni
Všechny lži od ulhaných lhářů kteří řekli
Že budeme v pořádku
To je OK
Podívej mami, žádný vůdce...

la la la la la la

[v pozadí:]
(To je karneval hříchů)
(Raz, dva, tři, jdem)
(To je v pořádku, řekl jsem jdem)
(Raz, dva, tři, jdem)
(To je OK, to je v pořádku)