Sum 41 > Texty > Look At Me

Look At Me (Pohleď na mě)

 

Look at me
Who am I supposed to be
and what do I believe?

Can you tell me
Since you made up your mind
Who knows what you believe

And I just don't know
Oh I just don't know, who am I supposed to be?

Look at me
Am I the image of your hopes and tragedies
Just look at me
Will I ever be more than just a memory

Cause you just don't know
You just don't know
All I am is me
All I am is me
All I am is me

Pohleď na mě
Kým bych měl být
a čemu mám věřit?

Můžeš mi říct
Od kdy máš svůj názor
Kdo ví, čemu věříš?

A já teď nevím
A já teď nevím, kým bych měl být?

Pohleď na mě
Jsem obrazem tvých nadějí a tragédií
Tak na mě pohleď
Budu kdy víc než jen vzpomínkou?

Protože ty teď nevíš
Ty teď nevíš
Že vše co jsem, jsem já
Vše co jsem, jsem já
Vše co jsem, jsem já