Sum 41 > Texty > King Of Contradiction

King Of Contradiction (Král odporu)

 

I've dethroned the king of contradiction
Or were you just a jester all along a simple pawn
Don't you know you can't count your tears like your money
Running down like rain in the drain

You don't need to pray for me'cause I'm not the one to blame
I can't wait to see you going down in flames
How could it be know not what we've became
You lost the human race

I hope you burn like a cigarette in ashes
As your head comes down and crashes
Your throat pours blood from slashes
And I hope you never forget
Like a tattoo of regret
This time, this time

You don't need to pray for me cause I'm not the one to blame
I can't wait to see you going down in flames
How could it be know not what we've became
You lost the human race

You're replaced now
Was nice to know you
Now your time is up so
Just drop dead

Sesadil jsem krále odporu
Nebo jsi byl jen šašek, po celou dobu pěšákem
Víš, že nemůžeš počítat své slzy jako své peníze
Stékající jako déšť do stoky

Nemusíte se za mne modlit, já nejsem vinný
Nemůžu se dočkat, až budeš hořet v plamenech
Jak by nemohlo být vidět, co se s námi děje
Přišel jsi o lidské pokolení

Doufám, že shoříš jako cigareta v popel
Že tvá hlava padne a rozbije se
A z tvého hrdla se povalí krev
A doufám, že nikdy nezapomeneš
Stejně jako na tetování, kterého lituješ
Tentokrát, tentokrát

Nemusíte se za mne modlit, já nejsem vinný
Nemůžu se dočkat, až budeš hořet v plamenech
Jak by nemohlo být vidět, co se s námi děje
Přišel jsi o lidské pokolení

Právě jsi byl nahrazen
Bylo hezké tě poznat
Tvůj čas vypršel
Právě jsi padl mrtev