Sum 41 > Texty > Introduction To Destruction

Introduction To Destruction (Uvedení do záhuby)

 

Children of the beast embrace
To scorn and hate the human race
Consume the light that hugs the earth
And aid the womb in giving birth
To a group that will appear
And guide through this final year
The dark armies then will come
When the sum is 41!

Děti z bestie narozené obcují
Aby pohrdaly a nenáviděly lidskou rasu
Ničí světlo, které objímá zemi
A napomáhají lůnu při zrození
Vrstvě, která se zjeví
A ovládne tento poslední rok
Pak přijde temná armáda
Když je 41. den léta!