Sum 41 > Texty > Holy Image of Lies

Holy Image of Lies (Svatý obraz lží)

 

I don't believe I think I've fallen asleep
Is this beginning or ending?
Am I stuck in a dream?
I don't want to know what I think I suppose

Out of the light into a timely demise
and there's a cross on a hill the holy image of lies
I've opened my mind but this dream is still real

You don't need to worry I'm just fine
I've just lost my mind, Yeah
Tell me it's over cause I don't feel a thing at all
No conscience, there's no more
Senses all have disappeared

Am I alright, alive tonight?
Paranoid, Am I dead right?
Am I alright, alive tonight?
Crash and fall into this light with me

Look in my eyes tell me I'm alright
I don't know if I'm still alive
If this is goodbye, forever's just a lie
Big enough to make you want to try

In just one life how can we live enough
To rest in peace?
In just one life how can we live enough
To rest in peace now?

Here as I stand head in hand
And one hand on my heart
As I depart it's not so hard,
what a day to become a man
You had your scars
But I never thought that you would give me mine

Nevěřím, myslím, že jsem usnul
Je to začátek nebo konec?
Uvízl jsem ve snu?
Nechci vědět, co si myslím, předpokládám

Pryč od světla, odejít včas
A támhle kříž na vrcholu kopce, svatý obraz lží
Otevřel jsem svou mysl, ale ten sen je stále skutečný

Nemusíš se o mě bát, je mi dobře
Jen jsem právě přišel o rozum
Tak řekni, že už je konec, protože už vůbec nic necítím
Žádné svědomí, už ne
Všechny smysly jsou pryč

Jsem v pořádku, pořád naživu?
Paranoia, je po mně, je to tak?
Jsem v pořádku, pořád naživu?
Náraz a pád do toho světla, co je se mnou

Pohleď mi do očí, řekni že jsem v pořádku
Nevím, jestli pořád žiju
Jestli je tohle loučení, tak věčnost je jen lež
Dost velká na to, aby tě přiměla se snažit

Máme jen jeden život, tak jak v něm žít
Abychom mohli v klidu spočinout?
Máme jen jeden život, tak jak v něm žít,
Abychom teď mohli v klidu spočinout?

Tady jak tu stojím, hlavu v ruce,
Druhou na srdci
A jak odcházím, není to tak těžké
Jaký to den na to, stát se mužem
Máš své jizvy
Ale nikdy jsem si nemyslel, že je uděláš i mě