Sum 41 > Texty > Fake My Own Death

Fake My Own Death (Předstírat vlastní smrt)

 

All bets are off but you still
Think that you've gotta a right well
Your lucky days are numbered now
(And you're to blame)
You built a castle of sand
Shaking the devil's hand well
At least I've still got my soul to sell

You've got to take me away
Cause I wanna feel (wanna feel)
Something that's real (thing that's real)
Help me escape
Cause I wanna be (I'll take my last breath)
Left to be free (I just wanna fake my own death)

You played your part of the whore
You got some kinda nerve or
Have you forgot I don't forget
(And you're too late)
You walk beside the dead where
The angels never tread well
At least I've still got a soul to sell

You've got to take me away
Cause I wanna feel (wanna feel)
Something that's real (thing that's real)
Help me escape
Cause I wanna be (I'll take my last breath)
Left to be free (I just wanna fake my own death)

There's nowhere to run
From hell and above
I swear to a god that someday
There will be blood

It all comes down in the end
In spite of me you do it all again
It all comes down in the end
In spite of you I'll do it all again

You've got to take me away
Cause I wanna feel (wanna feel)
Something that's real (thing that's real)
Help me escape
Cause I wanna be (I'll take my last breath)
Left to be free (I just wanna fake my own death)

Sázky jsou uzavřeny, ale ty si stále
Myslíš, že si vedeš dobře
Tvé šťastné dny jsou sečteny
(A ty jsi na vině)
Stavěl sis vzdušné zámky
Potřásajíc si rukou s ďáblem
Přinejmenším já mám stále svou duši na prodej

Musíš mě vzít pryč
Protože chci cítit (chci cítit)
Něco co je skutečné (věci co jsou skutečné)
Pomož mi utéct
Protože chci být (naberu poslední dech)
Zanechán svobodný (chci jen předstírat svou smrt)

Zahráls tu svou roli děvky
Máš docela pevný nervy nebo
Jsi zapomněl, že já nezapomínám?
(A už je pozdě)
Kráčíš mezi mrtvými
Kde se andělům dobře nechodí
Přinejmenším já mám stále svou duši na prodej

Musíš mě vzít pryč
Protože chci cítit (chci cítit)
Něco co je skutečné (věci co jsou skutečné)
Pomož mi utéct
Protože chci být (naberu poslední dech)
Zanechán svobodný (chci jen předstírat svou smrt)

Není kam utéct
Z pekla a výš
Přisahám bohu, že jednoho dne
Poteče krev

To vše nakonec přijde
Navzdory mě to uděláš to všechno zas
To vše nakonec přijde
Navzdory tobě to udělám to všechno zas

Musíš mě vzít pryč
Protože chci cítit (chci cítit)
Něco co je skutečné (věci co jsou skutečné)
Pomož mi utéct
Protože chci být (naberu poslední dech)
Zanechán svobodný (chci jen předstírat svou smrt)