Sum 41 > Texty > Count Your Last Blessings

Count Your Last Blessings (SPOČÍTEJ SVÁ POSLEDNÍ POŽEHNÁNÍ)

 

Last call for regrets and defeat
To finish the bottle full of empty dreams
Punch-drung headed straight out of line
Another excuse with no alibi
Hitchin' on the road of decline
With the no-name streets and no vital signs
I pissed away the best of me and
No one can help me!

I'm misery's best friend
Dead beat on a dead end
A bag full of regrets and I'm coming clean
The self-elect resident reject
A bad habit don't forget that you better
Count your last blessings
I fell off the wagon I'm chasing six feet
and now I'm running out of time

My hands are tied and nailed to the cross
I'm looking for all the composure I lost
I'm petulant with a bad attitude
A poster child vision of wasted youth
I dodged the book and found the key
I can't say the same for dignity
I pissed away the best of me and
No one can help me

I'm misery's best friend
Dead beat on a dead end
A bag full of regrets and I'm coming clean
The self-elect resident reject
A bad habit don't forget that you better
Count your last blessings
I fell off the wagon I'm chasing six feet
And now I'm running out of time

Now I'm my own enemy
I don't hear you now
Perfect tragedy
God bless us denial
[x2]

I'm misery's best friend
Dead beat on a dead end
A bag full of regrets and I'm coming clean
The self-elect resident reject
A bad habit don't forget that you better
Count your last blessings
I fell off the wagon I'm chasing six feet
And now I'm running out of time
[x2]

Poslední volání po lítosti a zmaru
Uzavřít láhev plnou nesplněných snů
Jak po úderu skolený přímo k zemi
Další výmluva bez alibi
Postupujíc cestou úpadku
Bezejmennými ulicemi a bez známek života
Vyštval jsem ze sebe to nejlepší a
Nikdo mi nemůže pomoci!

Jsem nejlepším přítelem neštěstí
Zcela vyčerpán a ve slepé uličce
S batohem plným zklamání přiznávám pravdu
Sám jsem si zvolil trvalý odpor
Zlozvyk, nezapomeň a raději
Spočítej svá poslední požehnání
Začal jsem zas pít a neznám míru
A čas se mi chýlí ke konci

Ruce mám svázané a přibité ke kříži
A těším se na všechen ten klid, který jsem ztratil
Jsem nevrlý se špatným postojem
Ukázkový případ promarněného mládí
Vyhýbal se bibli a nalezl klíč k řešení
Pro důstojnost nemůžu říct to samé
Vyštval jsem ze sebe to nejlepší a
Nikdo mi nemůže pomoci

Jsem nejlepším přítelem neštěstí
Zcela vyčerpán a ve slepé uličce
S batohem plným zklamání přiznávám pravdu
Sám jsem si zvolil trvalý odpor
Zlozvyk, nezapomeň a raději
Spočítej svá poslední požehnání
Začal jsem zas pít a neznám míru
A čas se mi chýlí ke konci

Teď jsem svým vlastním nepřítelem
Už tě neslyším
Naprostá tragédie
Bože požehnej našemu popírání
[x2]

Jsem nejlepším přítelem neštěstí
Zcela vyčerpán a ve slepé uličce
S batohem plným zklamání přiznávám pravdu
Sám jsem si zvolil trvalý odpor
Zlozvyk, nezapomeň a raději
Spočítej svá poslední požehnání
Začal jsem zas pít a neznám míru
A čas se mi chýlí ke konci
[x2]