Sum 41 > Texty > Confusion and Frustration In Modern Times

Confusion and Frustration In Modern Times (ZMATEK A ZKLAMÁNÍ V MODERNÍ DOBĚ)

 

Up in smoke pop goes the culture
The tension blew it up
While choking from bleeding ulcer
We eventually threw it up
So what went wrong?
Where's the voice of reason?
It's long gone we lost it long ago
Apathy plus-sized filled the void of motivation
I can hardly breathe at all

Confusion's all I see
Frustration surrounds me
Solution's bid farewell
Sedation? What the hell

I broke the mirror to the past
To find what I was looking for
The bleeding heart of broken glass
Is all I found and nothing more regrets
Short of no correction
Paid my debts to anxiety
The iron lung collapsed from the pressure
And the swelling
I can hardly breathe at all

Confusion's all I see
Frustration surrounds me
Solution's bid farewell
Sedation? What the hell

Confusion's all I see
Frustration surrounds me
Solution's bid farewell
Sedation? What the hell

Dead end roads with warning signs
Destination nowhere in sight

So!

Divided we stand together we fall
There isn't a god that can save us all
So don't pray on your knees
Just beg on your hands
There is no belief
In this promised land

Divided we stand together we fall
There isn't a god that can save us all
So don't pray on your knees
Just beg on your hands
There is no belief
In this promised land

There is no belief

Confusion's all I see
Frustration surrounds me
Solution's bid farewell
Sedation? What the hell

Confusion's all I see
Frustration surrounds me
Solution's bid farewell
Sedation? What the hell

Kultura jde do háje
Napětí ji rozneslo
Trpíc krvácejícím vředem
Jsme to časem vzdali
Co bylo špatně?
Kde je hlas rozumu?
Už je to dlouho, už dávno jsme to prohráli
Apatie roste tam, kde bývala motivace
Skoro už nemůžu dýchat

Zmatek je vše co vidím
Zklamání mě obklopuje
Nějakému řešení dávám sbohem
Uklidnění? K sakru...

Rozbil jsem zrcadlo k minulosti
Abych našel co jsem hledal
Krvácející rozbité skleněné srdce
Je vše, co jsem našel; a žádnou lítost
Bez nějaké nápravy
Splatil jsem dluh úzkosti
Železné plíce se hroutí pod tlakem
A nadouvají se
Skoro už nemůžu dýchat

Zmatek je vše co vidím
Zklamání mě obklopuje
Nějakému řešení dávám sbohem
Uklidnění? K sakru...

Zmatek je vše co vidím
Zklamání mě obklopuje
Nějakému řešení dávám sbohem
Uklidnění? K sakru...

Slepé uličky s varovnými značkami
Cíl je v nedohlednu

Tak!

Odděleně jsme stáli, společně padáme
Není boha, který by nás všechny zachránil
Tak se nemodli na kolenou
Jen sepni ruce a pros
Chybí víra
V této zaslíbené zemi

Odděleně jsme stáli, společně padáme
Není boha, který by nás všechny zachránil
Tak se nemodli na kolenou
Jen sepni ruce a pros
Chybí víra
V této zaslíbené zemi

Chybí víra

Zmatek je vše co vidím
Zklamání mě obklopuje
Nějakému řešení dávám sbohem
Uklidnění? K sakru...

Zmatek je vše co vidím
Zklamání mě obklopuje
Nějakému řešení dávám sbohem
Uklidnění? K sakru...